Ammatillinen erityisopetus

Mitä tarkoittaa ammatillinen erityisopetus ja kenelle se on tarkoitettu? 

Mitä on ammatillinen erityisopetus? 

Ammatillinen erityisopetus on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat oikeutettuja erityiseen tukeen opinnoissaan ja työllistymisessään. Tuen tarpeen perusteena voivat olla esimerkiksi oppimisen ja sosiaalisen toiminnan vaikeudet sekä psyykkiset ja fyysiset sairaudet.

Kenelle se soveltuu? 

Ammatillinen erityisopetus soveltuu opiskelijoille, jotka tarvitsevat ammatillisissa opinnoissaan erityistä tukea ja yksilöllistä, eriytettyä opetusta tai muuta tukea.
Ammatillinen erityisopetus mahdollistaa ammatillisen perustutkinnon suorittamisen erityisen tuen haasteista huolimatta.

Ammatillisessa erityisopetuksessa opiskellaan pienryhmissä. Pääpaino on tekemisessä, ei niinkään teoriassa. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea niin opinnoissa kuin arkielämän hallinnassa.

Ammatillista erityisopetusta järjestetään ammatillisten erityisoppilaitosten lisäksi yleisissä ammattioppilaitoksissa.

Ammatilliset erityisoppilaitokset tarjoavat vaativaa erityistä tukea.

Ammatilliset erityisoppilaitokset 

Suomessa toimii kuusi ammatillista erityisoppilaitosta, jotka muodostavat AMEO-verkoston. Toimipaikkoja on lukuisia ympäri Suomea. 


Aitoon koulutuskeskus

Järjestää ammatillista perustutkintokoulutusta sekä valmentavaa koulutusta.  Päätoimipaikka sijaitsee Pälkäneellä ja sivutoimipiste Tampereella. Koulutuskeskuksen ylläpitäjä on Aitoon Emäntäkoulu Oy. www.aikk.fi

Ammattiopisto Live

Koulutustarjontaan kuuluvat valmentava koulutus, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Lisäksi Live tarjoaa erilaisia opetus-, kehittämis- ja asiantuntijapalveluja toisille oppilaitoksille sekä muille yhteistyötahoille. Ammattiopisto Liven päätoimipaikka ja hallinto sijaitsevat Espoon Leppävaarassa. Kaikkiaan opistolla on 10 toimipaikkaa pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla. Live on osa Invalidisäätiötä. www.liveopisto.fi

Ammattiopisto Luovi

Koulutustarjontaan kuuluvat valmentava koulutus, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Toimii yli 20 paikkakunnalla ja on osa Hengitysliitto ry:tä. www.luovi.fi

Spesia  

Koulutustarjonnasta löytyy ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta, valmentavaa koulutusta sekä tuettua oppisopimuskoulutusta. Lisäksi erityisen tuen asiantuntijapalvelut.  Päätoimipaikat ovat Jyväskylä, Järvenpää, Pieksämäki ja Turku. Oppilaitos järjestää koulutusta myös useilla muilla paikkakunnilla. https://www.spesia.fi/

Kiipula

Koulutustarjontaan kuuluvat valmentava koulutus sekä ammatilliset perus- ja ammattitutkinnot. Päätoimipaikka sijaitsee Janakkalassa Turengissa. Muita koulutuspaikkakuntia ovat Hämeenlinna, Forssa, Lahti, Kouvola, Riihimäki, Tampere, Vantaa ja Ypäjä. Ammattiopisto on osa Kiipulasäätiötä. www.kiipula.fi

Optima

Järjestää ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä tarjoaa erilaisia palveluja työelämälle. Pääosa koulutuksesta on ruotsinkielistä. Optimalla on vastuu myös suomenruotsalaisesta ammatillisesta erityisopetuksesta. Oppilaitos tarjoaa ammatillista erityisopetusta koko suomenruotsalaisessa Suomessa. https://optimaedu.fi/ 

Erityisopetuksen käsikirja

Ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus

Erityisopetuksen käsikirjassa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen toimintaperiaatteita opiskelijoiden tuen tarpeen näkökulmasta. Käsikirjan tavoitteena on kuvata hyvin toteutetun yleisen tuen merkitystä ja vaikutusta opiskelijan oppimiseen ja hyvinvointiin. Ammatillinen erityisopetus ammatillisessa peruskoulutuksessa ja erityinen tuki lisä- ja täydennyskoulutuksessa käsitellään uuden 1.8.2015 voimaan tulleen lainsäädännön pohjalta. Lisäksi kuvataan erityisopetusta ilmiönä ammatillisen koulutuksen toimintaympäristössä. Käsikirja sisältää myös kehittämisehdotuksia.


https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/erityisopetuksen-kasikirja

© 2022 MotiJeesiKaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita