Motivaatio

Mitä motivaatiolla tarkoitetaan? Sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Oma motivaatio. 

Motivaatio

Motivaatio on ihmisen tila, joka määrää, miten vireästi ihminen toimii ja mistä hän on kiinnostunut. Motivaatiolla on suuri vaikutus uusien asioiden oppimisessa. Se on vaihteleva voimavara, johon vaikuttavat olosuhteet.

Motivaatio on se voima, joka saa meidät liikkeelle toimimaan. Motivaatiostamme riippuu se, miten intensiivisesti heittäydymme jonkin asian tekemiseen ja paljonko resursseja käytämme siihen. Kun tunnistamme motivaatiotekijämme, osaamme ohjautua vahvuuksistamme käsin, koemme onnistumisen elämyksiä ja menestymme tekemisissämme.

Ihmisen sisäiseen motivaatioon vaikuttavat:

  • Halu päättää itse omasta elämästä.
  • Halu onnistua ja selviytyä annetuista tehtävistä.
  • Halu kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta sellaisina kuin olemme.

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Motivaatiolla tarkoitetaan tavoitteista ja tarpeista lähtevää ihmisen liikkeellepanevaa ja toimintaa suuntaavaa voimaa. Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäinen motivaatio on tila, jossa tekeminen itsessään on nautinnollista ja innostavaa. Ulkoisessa motivaatiossa tekemiseen osallistutaan palkkioiden tai rangaistusten välttämisen vuoksi.

Motivaatiolla on suuri vaikutus uuden omaksumiseen. Sanotaan, että ihminen oppii melkein mitä vain, jos kovasti haluaa ja tuntee mielenkiintoa opittavaa aihetta kohtaan. Kun uusi asia koetaan tarpeelliseksi ja kiinnostavaksi on sen omaksuminen mielekästä ja kiinnostavaa eli se motivoi. Onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset muokkaavat motivaatiota. 

Oma motivaatio

Kuinka autan itseäni?

Vanhemmat, kaverit, opettajat, auttavat tahot yms voivat auttaa nuorta vain tiettyyn rajaan asti, mikäli nuorelta itseltään puuttuu oma tahto/motivaatio avun vastaanottamisen ja muutoksen suhteen.

Vastustus ja nuoren omien vahvojen mielipiteiden esille tuominen on tavallinen ilmiö ja nuorella on täysi oikeus kaikkien mielipiteidensä ilmaisuun. Niitä ei siis pidä kenenkään pelästyä. Nuoren motivaatio usein myös lisääntyy luottamuksen ja yhteistyön edetessä.

Nuoren itsensä on tärkeää tuoda rohkeasti esille omia toiveitaan ja tavoitteitaan tuen, hoidon tai muun vastaavan yhteistyön suhteen. Nuoren ja aikuisten on hyvä itse pohtia miksi nuori vastustaa yhteistyötä: Onko taustalla aiemmat pettymykset avun suhteen, kokemus siitä että mikään ei kuitenkaan auta, kukaan ei oikeasti välitä, ongelma on oikeasti vanhempien eikä minun, en tunnista olevani avun tarpeessa tai sairas.

Nuoren positiivisen motivaation merkkejä ovat sovituista tapaamisajoista kiinni pitäminen, sekä halu käydä läpi asioita omalla henkilökohtaisella tavallaan.

Motivaation taso voi vaihdella päivän tai elämäntilanteen mukaan. Nuori ei poikkea tästä muihin ihmisiin verrattuna. Jos tuntuu, että nuoren motivaatio on aivan nollassa, niin asia on hyvä käydä avoimesti läpi yhdessä nuoren ja hänen läheistensä kanssa.

Motivaatiota voi herätellä esimerkiksi pitämällä sovitun tauon tapaamisista tai etsimällä yhdessä nuoren kanssa uuden lähestymistavan nuoren ongelmaan tai tilanteeseen liittyen. Psyykkistä työskentelyä ei voi nopeuttaa vaan nuori itse määrittelee etenemisen tahdin. Ketään ei voi pakottaa keskustelemaan.

Lähde: https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/tietoa_mielenterveydesta/kuinka_autan_itseani/Pages/oma_motivaatio.aspx

© 2022 MotiJeesiKaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita