Hanke

Moti, Jeesi, Opinnot, Ammatti 
3.2.2020-29.4.2022

Moti, Jeesi, Opinnot, Ammatti on Ammattiopisto Liven ja Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen lastenkotitoiminnan yhteinen ESR-hanke. Tarkoituksena on luoda yhteistyötä kyseisten toimijoiden välille nuorten opintopolkujen järjestämiseksi oikea-aikaisesti, yksilöllisesti ja lastensuojelupolun siirtymävaiheet huomioiden.

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat Helsingin kaupungin lastenkoteihin ja asumisharjoitteluun sijoitetut sekä jälkihuollon asiakkaina olevat nuoret ja välillistä kohderyhmää ovat opetus,-ohjaus- ja hoitohenkilöstö.

Hankkeen tavoitteet

Osakokonaisuus:
Hankkeen kohderyhmän nuoret ovat saaneet suoritettua peruskoulun päätökseen, tutustuneet ammatilliseen koulutukseen, osallistuneet ja suorittaneet ammatillisia opintoja, tutkinnon osia tai tutkintoja.

  • Hankkeen kohderyhmän nuoret saavat suoritettua peruskoulun päätökseen.

  • Hankkeen kohderyhmän nuoret tutustuvat ammatilliseen koulutukseen.

  • Hankkeen kohderyhmän nuoret osallistuvat ammatillisiin opintoihin ja/tai suorittavat tutkinnon osia tai tutkintoja.

  • Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja kohderyhmän nuorten koulutuspolkujen rakentamiseen ja opinnoissa tukemiseen

Osakokonaisuus:
Lastensuojelun ja oppilaitoksen toimintatavat sekä rakenteet tukevat kohderyhmän nuorten koulutuspolkua niin, että se on sujuva ja yksilöllinen.

  • Oppilaitoksen toimintatavat ja rakenteet päivitetään kohderyhmän nuoria tukeviksi.

  • Oppilaitoksen hanketyöntekijät rakentavat kohderyhmän nuorille koulutuspolkuja, jotka ovat sujuvia ja yksilöllisiä.

  • Sujuvien ja yksilöllisten koulutuspolkujen prosessi kuvataan.

Osakokonaisuus:
Nuoren osaamisen kehittyminen ja kertyminen on selkeästi esitettävissä opintokirjan/portfolion kautta.

  • Oppilaitoksen hanketyöntekijät tukevat kohderyhmän nuoria osaamisen kehittämisessä sekä osaamisen esille tuomisessa.

  • Oppilaitoksen hanketyöntekijät kehittävät portfolio / osaamiskirjapohjan, jota kohderyhmän nuoret voivat käyttää osaamisensa kehittymisen dokumentoinnissa ja opastavat sen käyttöön.

  • Rakennetaan malli opintokirjan / portfolion käyttöön.

Hankkeen nuoret

Hankkeessa oli mukana 30 nuorta helsinkiläisistä lastenkodeista, asumisharjoittelusta ja jälkihuollosta iältään 15-21 -vuotta.

Vasemmalla oleva kaavio kuvaa, mitä konkreettisia toimenpiteitä on tehty hankkeen kohderyhmän nuorten kanssa. Koronapandemia vaikutti toimintaan niin, että työelämään tutustumisia ei päästy järjestämään. 

Hankkeen välilliselle kohderyhmälle; ohjaus-ja opetushenkilöstölle on järjestetty hanke- ja koulutusinfoja. Hankkeen mahdollisti

© 2022 MotiJeesiKaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita