Voimavarat 

Mistä lisää voimavaroja? 

Voimavarat

Omat voimavarat koostuvat monesta eri tekijästä. Voimavaroilla tarkoitetaan elämäntilannetta, elämänhallinnan taitoja, ihmissuhteita, fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä persoonallisuuteen liittyviä tekijöitä. Persoonallisuuteen liittyviin tekijöihin kuuluvat identiteetti, näkemys itsestä ja omista kyvyistä, taidoista ja niiden riittävyydestä. 

 Voimavaroja voi vahvistaa monin tavoin. Esimerkiksi näkemys itsestä ja omista kyvyistä voi olla turhan negatiivinen, jolloin opiskelukyky kärsii. Ajatustottumuksia voi kuitenkin opetella tunnistamaan ja tarvittaessa muuttamaan paremmin jaksamista ja itsetuntoa tukevaksi.

Terveyteen liittyviä käyttäytymistottumuksia, kuten uni-, ruokailu- ja liikuntatottumuksia sekä ajankäyttöä voi myös muuttaa paremmin opiskelukykyä ja jaksamista tukevaksi. Sosiaalisiin suhteisiin kannattaa satsata ja vuorovaikutustaitoja voi opetella. 

Lähde, mukailtu: https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/opiskelu/

© 2022 MotiJeesiKaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita