Opiskelu & jaksaminen

KOMO - Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista

KOMO-kysely on samanaikaisesti oppimisvaikeuksia ja mielenterveysongelmia kartoittava seulontamenetelmä ensisijaisesti ammattilaisten käyttöön. Kysely on kehitetty NUTTU - Nuoret tuella työelämään hankkeessa (2014-2017). Sen avulla voidaan tunnistaa henkilöitä, joiden oppimisen vaikeudet ovat saattaneet jäädä aikaisimmin tunnistamatta. Kyselyn käytössä on tärkeää huomioida vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyvät näkökohdat.

Lataa kysely ja ohjeistus: KOMO-kysely: https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2019/08/KOMO-kysely_Valmis.pdf

Ohjeistus KOMO-kyselyä käyttäville ammattilaisille:  https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2018/12/OHJE-KOMO-ohjeistus_VALMIS_28.11.18.pdf


Tukea oppimiseen

Kuntoutussäätiön oppimisvaikeus-sivustolla löydät kattavasti tietoa oppimisvaikeuksista, oppimisen apuvälineistä ja kuntoutuksesta. 

Oppimisvaikeuksiin on mahdollista löytää hyviä selviytymiskeinoja. Kenenkään ei kannata jäädä yksin ongelmiensa kanssa. Oppimisen hyväksi voi tehdä paljon itsekin hyödyntämällä omia vahvuuksiaan ja kehittämällä tietoisesti omia työskentelytapojaan.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vaaliminen on tärkeää oppimisvaikeuksien yhteydessä, jotta jaksaa tehdä työtä oman oppimisen eteen. Oppimisvaikeuksien salaaminen tai peittely voi kuluttaa kohtuuttomasti ylimääräistä energiaa, mikä on pois oppimiseen käytettävistä voimavaroista.

Arjen arkki 

Arjen arkin menetelmäpankki on tarkoitettu opiskeluhyvinvoinnin suunnittelun ja toteutuksen tueksi ammatillisessa koulutuksessa. Menetelmäpankkiin on koottu sekä valtakunnallisia malleja että niiden paikallisia toteutuksia eli hyviä käytäntöjä, joilla voidaan edistää hyvinvointia oppimisympäristöissä. Voit etsiä ja poimia käyttöön malleja ja hyviä käytäntöjä sekä tallentaa sinne malleja, hyviä käytäntöjä tai hankkeita. 

Mahis -ohjaajan kansio 

Tietoa, ideoita ja vinkkejä, joiden avulla voi huomioida nuorten osallisuuden edesauttamisen omassa ohjaustoiminnassaan. Materiaali tuo myös näkemystä ja konkreettisia ajatuksia siihen, miten ohjaaja voi mahdollistaa nuorten omien projektien toteutumisen sekä siihen, miten ryhmä voi toiminnastaan viestiä. 

Koululaisen turvaverkko

Leena Warsell on koonnut Koululaisen turvaverkko-julkaisun Ehkäisevä päihdetyö ja koululainen-työryhmän esityksen pohjalta. 


Kuntoutussäätiön ohjausmateriaalit 

Ohjausmateriaalit sisältävät tietoa, vinkkejä ja harjoituksia nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin.

Ohjaajan opas sujuvamman opiskelun tukemiseen

Kuntoutussäätiön VANU-hankkeessa laaditun oppaan on tarkoitus toimia käsikirjana ohjaajille, jotka kohtaavat työssään opiskeluvaikeuksia omaavia nuoria. Opas sisältää tietoa siitä, miten erilaiset opiskeluvaikeudet voivat ilmetä ja millaista tukea niihin voidaan tarjota. Osana ohjeistusta on paljon tietoa opiskelusta teema-alueittain sekä harjoitteita ja vinkkejä, joiden avulla nuorten opiskelutaitoja voidaan kehittää.

Opas on syntynyt osana Kuntoutussäätiön Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla -tutkimus- ja kehittämishanketta, jota on toteutettu vuosina 2016-2018 sosiaali- ja terveysministeriön tukemana Terveyden edistämisen määrärahoilla. Hankkeessa on tutkittu nuorten opiskeluvaikeuksia, kehitetty opintoja tukeva ryhmämuotoinen vertaistukimalli, tuotettu oppaat opiskelutaitojen edistämiseksi nuorille ja heidän ohjaajilleen, sekä koulutettu nuorten ohjaajia tukemaan nuoria opiskelun pulmissa.

Opas nuorille: https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2018/10/VANU-NUORTEN-OPAS.pdf

Opas ohjaajille: https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2018/10/VANU-OHJAAJIEN-OPAS-KUNTOUTUSSAATIO.pdf

© 2022 MotiJeesiKaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita