Portfolio 

Mikä on portfolio? Miten sitä voidaan käyttää asiakastyössä? Portfolio opinnoissa. Vinkit oman portfolion tekemiseen.

Osaaminen näkyviin

Portfolio on itse laadittu kokoelma erilaisia kirjallisia, kuvallisia ja esimerkiksi äänellisiä dokumentteja. Siihen voi liittää kuvauksen ja pohdinnan omasta opiskelusta ja sen eri vaiheista.

Portfolio voi olla esimerkiksi kansio, julkaisu, video, cd-levy tai ääninauha.

Portfolion kokoaminen on yksi tapa tehdä nuoren osaaminen näkyväksi. Sen avulla voidaan kartoittaa jo olemassa oleva osaaminen ja tehdä suunnitelmaa siitä, miten jatkossa edetään. Portfolio on mainio tapa koota työnäytteitä, joita voi esitellä mahdollisille työnantajille.

Lähde: https://opintopolku.fi/wp/aikuiskoulutus/mietitko-aikuiskoulutusta/opiskelumuodot/itsenainen-opiskelu-kirjatentti-essee-oppimispaivakirja-oppimistehtavat-portfolio/

Portfolio asiakastyössä

Asiakastyössä portfolion käyttö menetelmänä voi olla toimiva vaihtoehto. Monesti saattaa olla niin, että nuori itse ei hahmota osaamistaan. On hyvä ohjata hänet huomaamaan, että osaamista ja taitoja on kertynyt , vaikka kouluhistoria olisikin ollut repaleinen muuhun elämään liittyvien haasteiden takia. 

Kouluissa ja muissa yhteyksissä kertyneen osaamisen avaaminen ja kirjaaminen voi olla nuorelle itselleenkin positiivinen yllätys, ja näin motivaation lähde kehittää itseään lisää. Lisäksi kannattaa keskustella nuoren kanssa hänen ajatuksistaan siitä, mitä ovat hänen vahvuutensa ja toiveensa sekä kirjata ne ja suunnitelmat tulevaisuuden suhteen.

Portfolio (osaamiskansio, ansiokansio) tarkoittaa kansiota (fyysinen tai sähköinen), johon nuori voi kerätä dokumentteja mm. vahvuuksistaan ja taidoistaan, sekä jatkossa mm. koulutuksestaan ja työkokemuksistaan. 

Lastensuojelupolun asiakkaan koulutuksen ja tulevaisuuden suunnittelutyön tukena voidaan käyttää esimerkiksi henkilökohtaista osaamisen dokumentointia. Näin tuodaan näkyväksi nuoren aiemmin kertynyt ja reaaliaikaisesti kertyvä osaaminen sekä hänelle itselleen että muille tahoille. 


Portfolio opinnoissa

Sanan portfolio taustalla on kaksi latinankielistä sanaa: kantamista tarkoittava portare-verbi ja lehteä tai paperia tarkoittava folium.

Portfoliota ovat käyttäneet pitkään esimerkiksi valokuvaajat, arkkitehdit ja valokuvamallit.

Opiskelijan tekemä portfolio on määritelty esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

"Opiskelijan tekemistä töistä koostuva mielekäs kokoelma, joka kertoo hänen työskentelystään, edistymisestään ja saavutuksistaan yhdellä tai useammalla alueella, ja jossa on mukana opiskelijan omakohtaisia pohdintoja." (Paulson,Paulson, Mayer 1991)

"Portfolio on systemaattinen ja tarkoituksellinen organisoitu kokoelma todistusaineistoa, jota opettaja ja opiskelijat käyttävät tarkkaillakseen tiedon, taitojen ja asenteiden muuttumista jollakin kasvun ja osaamisen alueella" (Murray 1995)

Portfolio on kokoelma luonnoksia, suunnitelmia ja valmiita tuotteita.

Ajallisesti portfoliota voidaan työstää usean vuoden aikana, tai se voi olla esimerkiksi yhden kurssin tai projektin töistä koottu.

Olennaista on, että portfolio on tekijänsä näköinen, hänen arvojaan heijastava.

Nykyisten oppimisnäkemysten mukaan oman oppimisen seuranta on olennainen osa oppimistapahtumaa. Kun opittavaa aineistoa dokumentoidaan monella eri tavalla portfolioon, tulee oppimistapahtuma näkyväksi itselle ja muille. Dokumentoinnin muotoja ovat esimerkiksi oppimispäiväkirjat, nauhoitukset, kuvalliset muistiinmerkinnät kuten valokuvat, videot, piirrokset, kartat, pienoismallit ja maalaukset.


Lähde: https://peda.net/p/kimmo.yli-savola/musiikin-portfolio/ajankohtaiset-asiat/materiaalipankki/mop:file/download/249f99ba2b57aa1a53a9a928bff2c4adcd8fda76/Mik%C3%A4%20on%20portfolio.pdf 

Tee oma portfolio

Portfolion avulla voit kertoa helpommin osaamisestasi, kun haet työ- tai opiskelupaikkaa ja menet haastatteluun. Portfolion avulla haastattelija saa nopeasti ja helposti kokonaiskuvan sinun osaamisestasi. Portfolio auttaa sinua myös opintojen alussa, kun keskustelet opettajan kanssa sinun historiastasi ja osaamisestasi.

Portfolio kannattaa tulostaa sekä säilyttää sähköisesti (kun portfolio on valmis, tulosta se ja laita kansioon)

Voit ottaa käyttöön valmiin pohjan tai tehdä portfolion omalla pohjalla.

Ohjeet;

 • Lisää kansioon omat todistuksesi

  • opiskelutodistukset

  • työtodistukset

  • CV

 • Myös kuvia on hyvä käyttää

  • kuvia osaamisesta, harrastuneisuudesta, aktiivisuudesta

  • todistuksia muusta aktiivisuudesta

Lähde: https://osaamisenpaikka.fi/maahanmuuttajille/kerro-osaamisesta/tee-oma-portfolio/ 

CV:n ja portfolion erot?

CV kertoo menneestä, portfoliolla rakennetaan siltaa tulevaisuuteen.

Lähde: https://blogs.helsinki.fi/tum412-teologinen-tyoelamajakso/files/2020/02/TUM-412-Portfolio-ohjeet_opiskelijat-2020.pdf 

MotiJeesi -portfolio

Halutessasi saat ladattua hankkeessa kehitellyt tyhjät portfoliopohjat täältä: https://drive.google.com/drive/folders/1YtExjmwfOudosK-NYe3s93PZbTaNVUVs?usp=sharing

© 2022 MotiJeesiKaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita