Työhönvalmennus

Mitä työhönvalmennus pitää sisällään? 

Työhönvalmennus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus korvaa 1.1.2017 alkaen työkokeilun, työhönvalmennuksen ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen.

Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa on kolme vaihtoehtoista palvelulinjaa: 1) työkokeilu, 2) työhön valmennus, 3) työkokeilu ja työhönvalmennus.

Tutustu tarkemmin työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen Kelan sivuilla

Työhönvalmennus antaa yksilöllistä tukea työllistymiseen. Työhönvalmentaja tukee työelämätaitojen ja -valmiuksien kasvattamisessa sekä käytännössä työnhaussa ja työpaikalla työtehtävien räätälöinnissä, suunnittelussa ja perehdytyksessä. Työhönvalmentaja auttaa myös erilaisten tukien hakemisessa. Työhönvalmentaja auttaa myös tutustumaan ja kiinnittymään uuteen työympäristöön ja -yhteisöön.


Kenelle tarkoitettu?

Henkilöille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea työllistymiseen.


Miten haetaan?

1. Ensiksi kartoitetaan, mikä on henkilön tilanteessa ensisijainen taho, joka voisi tarjota työhönvalmennuspalveluita. Työhönvalmennuspalvelun sisältö määrittyy sen mukaan, mistä on oikeutettu palvelua saamaan.

Työhönvalmennuspalveluita tarjoavat Kela, TE-toimisto, eläkevakuutusyhtiöt, liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöt, yritykset, palveluntuottajat, järjestöt, säätiöt, yhdistykset, oppilaitokset, työterveyshuollot, kunnat ja kaupungit.

2. Työhönvalmennuspalvelua haetaan erikseen Kelasta tai TE-toimistosta. TE-toimiston työhönvalmennuspalvelun saatavuus kannattaa tarkistaa omalta alueelta. Myös työvoimakoulutukseen voi yhdistää työhönvalmentajan tuen. Tällöin puhutaan TOPPIS-mallista.

3. Jos henkilö on oikeutettu ammatilliseen kuntoutukseen eläkevakuutus-, liikenne- tai tapaturmavakuutusyhtiöiden kautta tarjoamaan työhönvalmennukseen, on hänen otettava yhteys omaan vakuutusyhtiöön. Työhönvalmennus työeläkelakien tai liikenne- ja tapaturmavakuutuksen mukaisena ammatillisena kuntoutuksena tarkoittaa uuden työn edellyttämien taitojen opettelua työpaikalla yleensä työkokeilun muodossa. Valmennus voi sisältää käytännön työn lisäksi myös koulutusjaksoja.

4. Kaupunkien ja kuntien järjestämään työhönvalmennukseen voi hakeutua oman asuinkunnan vammaispalvelun kautta. Jotkut yhdistykset ja säätiöt toteuttavat työhönvalmennusta jatkuvana toimintanaan, osa työllistymisprojektien kautta.


Lue lisää

Työhönvalmennus Kelan palveluna

Työhönvalmennus TE-toimiston palveluna


Lähde: 

https://tietyoelamaan.fi/keinot-tyokyvyn-tueksi/kohti%20tyoelamaa/kuntoutus_koulutus_tyonhaku/tyohonvalmennus/

© 2022 MotiJeesiKaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita