Rinnallakulkijuus 

Mikä on rinnallakulkijan tarkoitus ja tehtävä? 

MotiJeesi -mallissa lastensuojelupolun nuorella on nimetty rinnallakulkija, jonka kanssa hänellä on mahdollisuus luoda pitkäkestoinen rehellisyyteen ja välittämiseen pohjaava suhde oman polun löytämisen tueksi. Rinnallakulkija voi olla lastensuojelun tai koulutuksen työntekijä. Olennaista on, että nuori voi tulevaisuuden päätöksiä tehdessään saada tarvitsemansa tuen ja kannustuksen sekä neuvoja käytännön toimenpiteisiin.

Rinnallakulkija yksilöllisellä polulla 

Lastensuojelupolun nuori törmää hyvin todennäköisesti moniin haasteisiin matkallaan aikuisuuteen. Siksi on aina suunniteltava ja toteutettava polku yksilöllisesti. Polkua suunniteltaessa siihen sisällytetään suunnitelmia kouluttautumisesta, oppivelvollisuuden velvoittamana, ja sen jälkeen hyvää tulevaisuutta tavoittelevana.

Hyvään tulevaisuuteen kuuluu omien vahvuuksien käyttämisen mahdollisuus ja usein mahdollisuus työllistyä sellaiseen ammattiin, jossa niitä voi käyttää ja jossa viihtyy.

Suunnitelmia tehdessä on tärkeää huomioida myös esimerkiksi terveydentilaan ja toiminnanohjaukseen liittyvät haasteet, jotta polku voitaisiin rakentaa mahdollisimman sujuvaksi. Päämäärän on hyvä olla kirkkaana tavoitteena, mutta kohderyhmän nuoren henkilökohtaiset haasteet kannattaa käsitellä hyvissä ajoin suunnitelmia tehdessä. Näin voidaan suunnitella myös toimenpiteet haasteiden kanssa selviämiseksi ja niiden ratkaisemiseksi, jotta päämäärä on mahdollista saavuttaa.

Lastensuojelupolun nuorta ohjaavan henkilön on hyvä olla tietoinen eri mahdollisuuksista ja esimerkiksi verkostoista, jotka toimivat polun varrella vaikuttaen polun etenemisen varmistamiseen. Parhaassa tapauksessa kontaktit helpottavat ohjaajan ohjaustyötä ja hyödyttävät ohjattavaa hänen pyrkimyksissään kehittää itseään.

© 2022 MotiJeesiKaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita