Opiskeluvalmennus

Keitä ovat opiskeluvalmentajat? 

Opiskeluvalmennusta on alkanut tulla oppilaitoksiin erilaisilla työnkuvilla ja nimikkeillä, kun opiskelijoiden tuen tarpeet on alettu paremmin tiedostaa. Ammattiopisto Liven opiskeluvalmentajilla on pohjakoulutuksena terveydenhuollon-tai sosiaalihuollon ammattitutkinto ( sosionomi, lähihoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, toimintaterapeutti).

Opiskelija voi kääntyä opiskeluvalmentajan puoleen koko opintojen ajan ja yleensä opiskeluvalmentaja on käytettävissä nopeasti. Opiskeluvalmentaja tekee yksilö- ja ryhmämuotoista työtä opiskelijoiden kanssa. Opiskeluvalmentajat voivat järjestää ryhmämuotoista tukea esimerkiksi elämänhallinnan taitoihin liittyen, sosiaalisiin taitoihin, neuropsykiatriseen valmennukseen, terveyteen ja hyvinvointiin tai vuorokausirytmin ylläpitämiseen.

Opiskeluvalmentajat Livessä

Keskeisiä opiskeluvalmentajan tehtäviä Ammattiopisto Livessä ovat:

  • opiskelijan palvelutarpeen arviointiin perustuva palveluohjaus ja palveluihin saattaminen.
  • opintojen läpäisyn tuki- keskeytyksellä oleviin opiskelijoihin yhteydenpito, poissaolijoiden tavoittelu (kotikäynnit) ja tuki opintoihin osallistumiseen, verkostoyhteistyö.
  • opettajien tuki ryhmissä (konsultaatiot, ryhmän tukeminen)
  • ryhmäinterventiot opetusryhmissä
  • restoratiivinen sovittelu
  • yhteisöllinen oppilaitostyö ( tapahtumien organisointi, ilmapiiriin vaikuttamisen toimenpiteet sekä tapahtumat yhdessä opiskeluhuollon ja muiden toimijoiden kanssa).

Keskeiset yhteistyökumppanit: opiskelijat, opettajat, ryhmänohjaajat, opiskeluhuolto sekä opiskelijan kotikunnan toimijat ( terveydenhuolto, sosiaalitoimi, 3.sektorin toimijat).

© 2022 MotiJeesiKaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita