Peruskoulu

Mikä on perusopetuksen tarkoitus? Millaista yhteistyötä hankkeessa tehtiin peruskoulujen kanssa? 

Perusopetus

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Peruskoulussa on vuosiluokat 1-9, ja se on tarkoitettu koko 7-16-vuotiaiden ikäluokalle.

Opetussuunnitelman perusteet antavat yhtenäisen pohjan paikallisille opetussuunnitelmille ja siten vahvistavat koulutuksen tasa-arvoa koko maassa. Kuntien ja koulujen omat opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta ja koulutyötä tarkemmin ja ottavat huomioon paikalliset tarpeet ja näkökulmat.

Lähde: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus

KASKO -yhteistyö hankkeessa

Moti Jeesi Opinnot Ammatti- hankkeen aikana on tehty monipuolisesti yhteistyötä Naulakallion, Outamon ja Lemmilän lastenkotien koulujen kanssa. Tavoitteena on ollut tarjota laitoksen yhteydessä peruskoulua käyville nuorille tietoa ja tukea valintoihin, joita he tekevät päättäessään peruskoulua.

Hanketiimi on järjestänyt koko hankeajan syksyisin ja keväisin koulutusinfoja, joissa on käsitelty yhteishakuun liittyviä asioita. Koulutusinfoissa on käyty kattavasti läpi valmentavan koulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen sisältöjä, nuorten työpajatoimintaa ja nuorten kuntoutuspalveluita. Koulutusinfoissa oppilailla on ollut mahdollisuus kysyä eri koulutusvaihtoehdoista ja heidän toiveidensa pohjalta on tutustuttu eri koulutusaloihin tarkemmin. Oppilaat ovat saaneet myös tietoa opiskelun tukitoimista ja vaativan erityisen tuen perusteista. 

Koulutusinfot on toteutettu laitosten koulujen luokkatiloissa, Teamsin välityksellä ja livestriimauksena koronapandemian tilanne huomioiden. Koulutusinfojen jälkeen oppilaiden on ollut mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta ja heidän on ollut mahdollista sopia tutustumiskäyntejä Ammattiopisto Liveen.  


© 2022 MotiJeesiKaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita