Oppimisvaikeus

Mitä oppimisvaikeuksia voi olla? Millaista tukea niihin on saatavilla?

Oppimisvaikeuksien moninaisuus ja niiden vaikutus oppimiseen

Kuvio oppimisvaikeuksista
Kuvio oppimisvaikeuksista

Tietoa oppimisvaikeuksista

Erilaisten oppijoiden liitto (tietoa oppimisvaikeuksista)

Oppimisvaikeudet ovat yleisiä. 10-20 prosentilla väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia.

Oppimisvaikeudet voivat tulla esiin lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa, vieraiden kielten opiskelussa, digitaalisten välineiden käytössä , motoriikassa, hahmottamisessa ja keskittymisessä.

Tärkeää on oppimisvaikeuden varhainen tunnistaminen ja tuen saanti kaikissa elämänvaiheissa.

Erilaiset oppimisen tavat ja oppimisen tuen välineet auttavat selviytymään opinnoissa, työssä ja arjessa.


https://www.eoliitto.fi/tukea-ja-neuvontaa/tietoa-oppimisvaikeuksista/

Tukea oppimiseen  

Kuntoutussäätiö

Oppimisvaikeuksiin on mahdollista löytää hyviä selviytymiskeinoja. Kenenkään ei kannata jäädä yksin ongelmiensa kanssa. Oppimisen hyväksi voi tehdä paljon itsekin hyödyntämällä omia vahvuuksiaan ja kehittämällä tietoisesti omia työskentelytapojaan.

Hyviä malleja oppimiseen kannattaa etsiä ja omaksua monilta eri tahoilta, esimerkiksi läheisiltä ja opiskelutovereilta sekä oppilaitosten tai työpaikkojen ammattilaisilta. Myös järjestöt, kirjastot ja opistot tarjoavat erilaisia tukimuotoja. Oppimista voi helpottaa myös asianmukaisilla apuvälineillä.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vaaliminen on tärkeää oppimisvaikeuksien yhteydessä, jotta jaksaa tehdä työtä oman oppimisen eteen. Oppimisvaikeuksien salaaminen tai peittely voi kuluttaa kohtuuttomasti ylimääräistä energiaa, mikä on pois oppimiseen käytettävistä voimavaroista.

Joskus vaikeuksiin tarvitaan myös kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on yksilön työ- ja toimintakyvyn parantaminen. 

https://oppimisvaikeus.fi/tukea/ 

Oppimisen tuen keskus

Oppimisen tuen keskuksessa tarjotaan monipuolisia palveluita oppimisen, tiedonkäsittelyn ja mielenterveyden ongelmiin.

Tietoa

Tuotamme ja jaamme tietoa nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista sekä niitä helpottavista tukikeinoista. Tutkimme ja kehitämme vaikuttavia tunnistamisen ja tuen malleja myös oppimisvaikeuksiin liittyviin mielenterveyden ongelmiin.

Tukea

Tukipalvelujen osalta keskitymme erityisesti nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien ja niihin liittyvien mielenterveyden pulmien lyhytkestoiseen yksilö- ja ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Tuemme vaikeuksia kokevien itsetuntemusta, yksilöllisiä selviytymiskeinoja ja voimavaroja sekä edistämme saavutettavia ja esteettömiä kuntoutus-, opiskelu- ja työympäristöjä muun muassa uusia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Menetelmiä

Kehitämme menetelmiä nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja tukemiseen. Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja kehittämishankkeiden hyviin kokemuksiin.

Koulutukset ja asiantuntijapalvelut

Tutkimuksen ja tukimallien kehittämisen ohella järjestämme koulutuksia, luennoimme sekä tuotamme oppimisvaikeuksiin ja muihin oppimisen ongelmiin liittyvää materiaalia sekä vaikeuksia kokevien että ammattilaisten käyttöön. Muita asiantuntijapalveluitamme ovat oppimisvaikeuksien ja muiden tiedonkäsittelyn ongelmien neuropsykologinen arviointi ja konsultointi. Teemme myös lyhyitä selvityksiä ja hankearviointeja.

Kohderyhmät

Ensisijaisia kohderyhmiämme ovat koulutukseen ja työelämään pyrkijät, opiskelijat eri koulutusasteilla sekä työelämässä olevat nuoret ja aikuiset. Keskeinen kohderyhmämme ovat myös heidän parissaan toimivat ammattilaiset.


https://kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki/ 
 

© 2022 MotiJeesiKaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita