Työllistymisen tuki 

Millaista tukea nuorille on tarjolla työllistymiseen? Mitä tarkoittaa ammatillinen kuntoutus ja työssäoppiminen?  

Nuorille on tarjolla monenlaista tukea työllistymiseen:

Nuotti -valmennus

NUOTTI-valmennus on 16-29-vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen nuoren ammatillista kuntoutusta. NUOTTI-valmennusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.


TE-toimiston valmennus

Nuorten valmennus on alle 30-vuotiaille suunnattu työhönvalmennus, jossa autetaan työn, opiskelupaikan tai työkokeilupaikan hakemisessa. 

Ohjaamo Helsinki kaikille 15-29-vuotiaille. Jos et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta!


Kelan kuntoutuspalvelut

Kela järjestää kuntoutusta kaiken ikäisille ja turvaa toimeentuloa kuntoutuksen aikana.  


Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, jotka tarvitsevat tukea ammattialan tai opiskelualan valinnassa. Hakemiseen tarvitaan lääkärin B-lausunto, paitsi, jos hakija on 16-29 -vuotias. Lue seuraavasta osiosta lisää nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta.

Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa on kolme vaihtoehtoista palvelulinjaa, joiden
valinnassa Kela neuvoo.
1. Työkokeilu (kesto 3-6 kuukautta, voi jatkua työhönvalmennuksena)
2. Työhönvalmennus (kesto 3-21 kuukautta)
3. Työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä (6-26 kuukautta)

Työhönvalmennuspalveluita tarjoavat Kela, TE-toimisto, eläkevakuutusyhtiöt, liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöt, yritykset, palveluntuottajat, järjestöt, säätiöt, yhdistykset, oppilaitokset, työterveyshuollot, kunnat ja kaupungit. Tutustu tarkemmin työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen Kelan sivuilla.

Nuoren ammatillinen kuntoutus

Kela tarjoaa erikseen nuorten ammatillista kuntoutusta, johon ei tarvita lääkärinlausuntoa. Se on tarkoitettu 16 - 29-vuotiaille, jotka tarvitsevat tukea arkielämän haasteisiin.

Sopii nuorelle, joka:

  • ei ole löytänyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa
  • on keskeyttänyt opinnot tai ne on vaarassa keskeytyä
  • on keskeyttänyt siviili -tai asepalveluksen

  • tarvitsee apua tulevaisuuden suunnitteluun.

Nuorelle myönnettäviä kuntoutusmuotoja:

  • NUOTTI-valmennus tarjoaa henkilökohtaisen valmentajan, jolta saa tukea tulevaisuuden suunnitteluun
  • ammatillinen kuntoutusselvitys tarjoaa tukea tilanteen selvittelyyn ja kuntoutuksen suunnitteluun
  • työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus tarjoaa tukea opiskelualan valintaan tai työllistymiseen
  • koulutuskokeilu - tarjoaa mahdollisuuden testata käytännössä eri ammattialoja oppilaitoksissa. 

Nuorten valmennus

Uudenmaan TE-toimisto tarjoaa nuorille, alle 30-vuotiaille maksutonta työhönvalmennusta. Valmentaja auttaa nuorta työ-, opiskelu- ja/tai työkokeilupaikan hakemisessa. Tarvittaessa uraohjausta saa myös opinto-ohjaajalta tai ammatinvalinnanpsykologilta. Valmennus kestää viidestä kuuteen kuukautta ja valmennuksen aikana nuori saa henkilökojhtaista ohjausta vähintään 12 tuntia. Palveluun hakeutudutaan Oma asiointi-palvelun kautta täyttämällä kaavake. Lisätietoa valmennuksesta Uudenmaan TE-toimiston sivuilta. 


Työelämässä oppiminen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen eli entinen työssäoppiminen on käytännön työtehtävien tekemistä aidossa työelämässä ammattilaisten ja työpaikkaohjaajien ohjauksessa. Työpaikoilla oppimista järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Ammattiopisto Live tarjoa työpaikalle maksuttoman työpaikkaohjaajan koulutuksen. Työpaikka vastaa opiskelijan työturvallisuudesta. Opettaja on vastuussa opiskelijan työpaikalla oppimisesta ja opiskelija on vakuutettu oppilaitoksen puolesta. Opiskelijan tukena työelämäopintoihin valmistautumisessa ja niiden aikana sekä työllistymisen tehostajana voi toimia myös työhönvalmentajia. 


Lähde: https://www.liveopisto.fi/tyoelamalle/tyopaikalla-oppiminen. 


© 2022 MotiJeesiKaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita