Ammatinvalinta & urasuunnittelu

Urapolulla

Helsingin yliopiston uraohjauksen ja Jyväskylän yliopiston ohjauksen asiantuntijoiden ESR-hankkeessa toteuttama verkkopalvelu, jonka avulla opiskelija voi suunnitella omaa uraansa itsenäisesti tai ryhmässä. Sivustolla voi tehdä Urakyselyn tulevaisuuden suunnitelmiin liittyen.

Työelämän pelikäsi 
ESR-hankkeessa toteutettu Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville. Oppikirjassa on mm. tehtäviä itsetuntemuksesta, työnhaun asiakirjoista ja työnhakuun valmistautumisesta. Tehtäviä voi käyttää oppitunneilla tai tarvittaessa uraohjauksessa tukena.

Sampo 
Osata-hankkeen ohjaussivustolta löytyy materiaaleja opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien toteuttamista varten. Materiaali tukee myös HOKSin jatkuvaa päivittämistä ja opiskelijalle laadittavan urasuunnitelman tekemistä.

Ammattiosaaja

Sivustolla pääset kurkistamaan opiskelijoiden ja ammattilaisten arkeen. Eri ammattien edustajat kertovat omista valinnoistaan ja urapoluistaan. 


Avo-ammatinvalintaohjelma

Millaiset asiat kiinnostavat sinua? Millaista työtä haluat tehdä? AVO on ammatinvalinnassa auttava itsearviointitehtävien kokonaisuus. Kysymyksiin vastaamalla pohdit tavoitteitasi ja löydät niitä vastaavia ammatteja.

Itsearviointitehtävät auttavat sinua päätöksenteossasi.  Vastauksiesi perusteella ohjelma laatii sinulle alustavan TOP10 -listan ammateista toiveittesi mukaisessa järjestyksessä. Lista tarkentuu, kun etenet tehtävästä toiseen. 

AVOon on valittu kattava kokonaisuus erilaisia ammatteja. Jokin sinulle sopiva vaihtoehto voi niistä silti puuttua. Ammatit on arvoitu suhteessa tyypillisimpiin työn sisältöihin ja ihmisten kiinnostuksiin, kykyihin ja rajoitteisiin. Yhden ammatin työtehtävät ja velvollisuudet sekä työtehtävässä tarvittava osaaminen vaihtelevat hyvin paljon eri työpaikoilla. Suosittelemme, että kirjaudut palveluun ja tallennat tehtävien tulokset. Tulokset säilyvät tallennuspäivästä 3 kuukautta.

Tietoa aloista, ammateista ja koulutuksesta

Näiltä sivuilta löydät hyviä tiedonlähteitä, kun pohdit ja etsit koulutuspaikkaa tai tulevaisuuden uraa.


Alat ja ammatit

Työmarkkinatorin Ammattitieto on tarkoitettu kaikille työelämästä kiinnostuneille esimerkiksi ammatinvalinnan ja urasuunnittelun tueksi. Sivuilta löydät ammattien ja ammattialojen kuvauksia, ja voit lukea eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita.


Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa

Koulutusmahdollisuudet

Opintopolku (opintopolku.fi)

Kattavasti tietoa alkavista, tutkintoon johtavista nuorten ja aikuisten koulutuksista lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, kansanopistoissa, kansalais- ja työväenopistoissa sekä peruskouluissa. Opintopolun kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin. Portaalia ylläpitää Opetushallitus.

Osaamisidentiteetin rakentuminen ammatillisessa koulutuksessa 

Osaamisperusteinen ammatillinen koulutus ja työn muutokset vaikuttavat opiskelijan käsitykseen itsestään oppijana, osaajana ja työn tekijänä. Artikkelissa tarkastellaan opiskelijoiden uniikin ja dynaamisen osaamisidentiteetin rakentumista. Opiskelijan osaamisidentiteetin tukeminen tulisi ottaa koulutuksen keskeiseksi lähtökohdaksi siten, että koulutuksen aikana tarjotaan mahdollisuuksia opiskelijan aktiiviseen osaamisidentiteettityöhön sekä osaamisen ja toimijuuden vahvistamiseen.

Lue lisää: https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/osaamisidentiteetin-rakentuminen/#.YP--xugzY2w 

Toim. Anu Raudasoja, Sanna Heino & Soili Rinne


© 2022 MotiJeesiKaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita