Motivointi

Tunnetaidot arjessa.  Asiakkaan motivointi?

Tunnetaidot arjessa

Tunnetaidot voivat olla arkisia asioita ja lapsuudesta asti ominaisia tai kovan harjoittelun tulosta. Tunnetaitoja voi kuitenkin kehittää eri elämänvaiheissa.


https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/tunteet-ja-tunnetaidot/tunnetaidot-arjessa/

Asiakkaan motivointi 

Uuden omaksumista edistää asiakkaan oma motivaatio ja into. Ohjaajan tehtävä on vahvistaa ja ylläpitää motivaatiota. Tukea ja rohkaisua tarvitaan erityisesti silloin kun lähestytään vaikeana koettua asiaa.

Kun suunnitellaan esimerkiksi koulutukseen hakeutumista, on otettava huomioon asiakkaan oma asenne, joka säätelee huomattavasti oppimista ja "en opi tätä koskaan"-ajatusmalli voi olla syvälle juurtunut. Myös omat koulukokemukset vaikuttavat vahvasti siihen, millainen kuva asiakkaalla on itsestään oppijana ja kuinka hän asennoituu uuden oppimiseen ja omaksumiseen.

Yksi tapa kasvattaa motivaatiota on omaksuttavan asian hyödyn pohtiminen; mielenkiinto voi herätä, kun omaksuttava asia koetaan tarpeelliseksi ja sillä on selkeä yhteys käytäntöön.

Yhdessä asetetut tavoitteet lisäävät sitoutumista ja tavoitteiden hyväksymistä. Asiakas voi vaikuttaa omiin asioihinsa.

On tärkeää luoda avoin, turvallinen ja luotettava vuorovaikutusilmapiiri. Kun asiakas tulee hyväksytyksi ja kohdatuksi sellaisena kuin on, kokee hän olonsa turvalliseksi ja luottamukselliseksi.


PONNU -perustaitovalmennus -käsikirjasta löydät vinkkejä ja ohjeita mm. asiakkaan motivointiin:

PONNU perustaitovalmennus-ohjaajan käsikirja 

© 2022 MotiJeesiKaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita